解结咒

  • 解结咒全文

    解结咒全文

      解结咒 Ong Chi Lin Jin Za Jin Za Sheng Jin Za唵,齿令金匝金匝胜金匝,Wo Jin Wei Ru Jie Jin Za我今为汝(ru)解金匝(za),Zhong Bu Wei Ru Jie Jin Za终不为汝结金匝,Ong Xiang Zhong Xiang唵,祥中祥,

  • 1
  • 共 1 页 1 条
  •  页 GO

李罕诵心经

佛学文化源远流长,心经这篇只有260个字的经文由浅入深地全部概括了《大品般若》的义理精要,可谓言简而义丰,词寡而旨深。为传承发扬佛之文化惠普大“众”,大藏经语音工程创始人李罕秉持虔诚的态度,特录制心经视频奉献于世人。

李罕视频

经藏网